Weekend Antykapitalizmu 2011

 

W dniach 13-15 maja odbył się w Warszawie Weekend Antykapitalizmu – coroczny cykl wykładów i dyskusji organizowanych przez Pracowniczą Demokrację. W tym roku odbyło się dziewięć  spotkań, które rozpoczął pokaz filmów z YouTube i prelekcja o rewolucji w świecie arabskim. To właśnie arabskie rewolucje, co zupełnie zrozumiałe, były nicią przewodnią tegorocznego Weekendu. Temat ten budził największe emocje i był najszerzej komentowany.

Zainteresowani mogli wysłuchać m.in. Simona Assafa, brytyjsko-libańskiego dziennikarza, który, jako znawca państw arabskich, przedstawił przyczyny, przebieg i specyficzną dynamikę masowych buntów społecznych w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Wśród zagranicznych gości był również Kieran Allen, pracownik Uniwersytetu w Dublinie, autor książek o kryzysie irlandzkim. Allen, operując wieloma przykładami, naświetlił załamanie się „celtyckiego tygrysa” i skutki jakie kryzys wywiera na irlandzkich pracowników i system socjalny tego kraju. Omówił też pokrótce działalność irlandzkich socjalistów, których pięcioosobowa reprezentacja zasiada w tamtejszym parlamencie.

Tematem zajmującym ostatnio czołowe miejsce w mediach była sprawa budowy elektrowni atomowej w Polsce i ogólnie mówiąc kwestia energii nuklearnej. Tematu tego nie zabrakło także podczas Weekendu. Z wielkim znawstwem, przedstawiając cały zbiór faktów, których próżno by szukać w oficjalnych mediach, zaprezentowali go Jarema Dubiela z Inicjatywy AntyNuklearnej Agnieszka Grzybek z Zielonych 2004 i Łukasz Drozda z Pracowniczej Demokracji. Przyznać trzeba, że był to bardzo pouczający wykład.

Oprócz spotkań tematycznych odbyły się również dwa panele dotyczące spraw edukacji i roli związków zawodowych w walce z antypracowniczą polityką rządu (Sabina Małyszka, pielęgniarka z OZZPiP oraz Krzysztof Łabądź z WZZ "Sierpień 80"). Prelegenci podkreślali potrzebę jedności w walce przeciwko atakom na poziom życia pracowników i dostęp do bezpłatnej edukacji. Dzięki Katarzynie Bielińskiej, doktorantce SNS PAN i członkini Pracowniczej Demokracji, mogliśmy również dowiedzieć się, jak wyglądała walka studentów serbskich i chorwackich z atakami na edukację w tych krajach. Były także spotkania nt. kryzysu kapitalizmu, dzisiejszego imperializmu oraz Marksie i jego następcach.

       Weekend Antykapitalizmu, w którym oprócz członków Pracowniczej Demokracji z różnych miast Polski i osób niezrzeszonych, wzięli także udział m.in. działacze Polskiej Partii Pracy-Sierpnia 80 (m.in. jako mówca Zbigniew Kowalewski), Zielonych 2004, Demokratycznego Zrzeszenia Studenckiego (przemawiał Maciej Łapski), Le Monde Diplomatique (mówczyni Magda Qandil) należy uznać za udany. Kolejny raz wzięli w nim bowiem udział ludzie czynnie zaangażowani w budowę lewicowej alternatywy wobec systemu – i to nie tylko w jednym kraju. Na Weekendzie przemawiali także Filip Ilkowski, Joanna Puszwacka, Ellisiv Rognlien i Andrzej Żebrowski. Moderował i tłumaczył Jacek Drozda. Każde spotkanie gromadziło od 20 do 40 uczestników.

W trakcie Weekendu promowano również świeżo wydaną książkę zmarłego w 2009 roku brytyjskiego marksisty Chrisa Harmana - Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa. Praca ta, która w przystępny sposób wykłada marksistowską ekonomię i daje jasne odpowiedzi na wiele pytań związanych m.in. ze światowym kryzysem gospodarczym, cieszyła się dużym zainteresowaniem i znalazła 28 nabywców.

(Wstęp do pracy Harmana, autorstwa Filipa Ilkowskiego, dostępny jest w majowym numerze Pracowniczej Demokracji i na stronie pracowniczademokracja.org). 

 

 

 

                                                                                                                   Kuba Olszewski

 

strona główna