Przed demonstracją

Bahjat Suliman Stowarzyszenie Irakijczyków w Polsce

F. Ilkowski (Pracownicza Demokracja), buddyjski mnich J. Terasawa, Maciej Wieczorkowski (Unia Lewicy)

Szymon Niemiec (Unia Lewicy i ILGCN)

Ellisiv Rognlien (Pracownicza Demokracja i Grupa AntyG8 2005)