Pracownicza Demokracja
Gazeta PRACOWNICZEJ DEMOKRACJI

Grudniowy numer (2007 r.)
(można przeczytać niebieskie tytuły):

Str. 2
Służba zdrowia - Tusk dzieli pacjentów na biednych i bogatych
Platforma mimo szumnych deklaracji o trosce o wszystkich obywateli, rozwiązania problemów szuka we wprowadzeniu mechanizmów wolnorynkowych. Placówki medyczne maja być takimi samymi podmiotami gospodarczymi jak zwykłe firmy

Jaka oświata według Tuska? Pracodawcy "wiedzą najlepiej"
Polityka rządu Tuska jest atakiem na już dziś ograniczone prawo do edukacji.

Str. 3
Naszym zdaniem * Naszym zdaniem * Naszym zdaniem *
Przeciw związkowcom i niezamożnym - Tusk pokazuje pazury
Oczywiście podczas kampanii wyborczej Platforma udawała, ze troszczy się o biednych i niezamożnych - musiała tak robić, by wygrać wybory. Jednak słowa premiera i jego ministrów w ostatnich tygodniach dowodzą, że Platforma pozostaje partią cięć, prywatyzacji, wojny i ataków na pracowników.

Str. 4
Co słychać?
Cytaty z prasy

WEEKEND ANTYKAPITALIZMU - Inspiracja do działania
Ok. 130 osób uczestniczyło w Weekendzie Antykapitalizmu 2007 (16-18 listopada) organizowanym przez Pracowniczą Demokrację w Warszawie. Ludzie z różnych organizacji i niezrzeszeni dyskutowali i debatowali na 12 spotkaniach.

Str. 5
Ze świata* Ze świata* Ze świata* Ze świata* Ze świata*

Chavez - Wynik referendum jest wołaniem z dołu
Ci Wenezuelczycy, którzy tak entuzjastycznie popierali Chaveza, nie mają złudzeń co do starej klasy rządzącej. Wiedzą, że gdyby powróciła ona do władzy, dokonałaby swej strasznej zemsty, tak jak klasa chilijska klasa rządząca w 1973 r. Wynik referendum jest wołaniem z dołu i sygnałem, jakie społeczeństwo ludzie chcą ujrzeć – społeczeństwo ufundowane nie na władzy jakiejkolwiek jednostki, lecz na prawie ludzi pracy do sprawowania kolektywnej kontroli nad swoim życiem.

Francja - Pracownicy gotowi do walki
Listopadowy strajk transportowców sparaliżował Francję i zapoczątkował lawinę innych strajków w sektorze publicznym oraz protestów studenckich.

Str. 6
ŚWIAT PRZECIW WOJNIE

Międzynarodowa konferencja w Londynie
Globalny protest w marcu 2008 r.

W dniu 1 grudnia, w Londynie, brytyjska Koalicja „Stop Wojnie” zorganizowała drugą światową konferencję antywojenną. Jej tytuł brzmiał: „Świat przeciw wojnie”. Obecni byli przedstawiciele ruchów antywojennych z 26 krajów. W sumie ok. 1200 osób.

ŚWIAT PRZECIW WOJNIE
Międzynarodowa konferencja w Londynie - Deklaracja
DEKLARACJA KONFERENCJI ŚWIAT PRZECIW WOJNIE

Str. 7
Wycofać wojska z Iraku i Afganiztanu*
Okupant przegrywa
Ruch oporu wygra piątą wojnę afgańską, tak jak wygrał cztery poprzednie. Ale rozmiary skutków wojny - ile osób zostanie zabitych czy rannych, jak wiele ziemi i jaka część społeczeństwa zostanie zdewastowana - częściowo zależy od tego, co my teraz zrobimy, by zatrzymać wojnę.

Wycofać wojska z Iraku i Afganiztanu*
Wywiad z byłym żołnierzem

Po 9/11 Johnny Rico wstąpił do armii USA, do piechoty, i niedługo potem został wysłany, by walczyć w Afganistanie.
Oto wywiad z nim.

Str. 8
Pytania w ruchu* Pytania w ruchu *
Pogoń za zyskiem niszczy Ziemię
Marks i ekologia

Dokonana przez Karola Marksa analiza sytuacji środowiska w warunkach kapitalizmu pokazuje, że ocalenie planety nierozerwalnie musi się wiązać z transformacją naszego społeczeństwa – pisze John Bellamy Foster.

Str. 9
Strajki * Protesty *

Górnictwo - Będzie strajk; Kolejarze - Chcą podwyżek, grożą strajkiem; Tesco – Pomorze - Związkowcy wywalczyli podwyżki; Fiat – Tychy, Bielsko Biała - Pracownicy chcą wyższych pensji; Soda Polska - Związkowcy żądają gwarancji zatrudnienia; ITF – NSZZ „Solidarność” - Statek zatrzymany w porcie; Faelbud – Lublin, Warszawa, Skierniewice, Łódź - Więcej płacy i stabilności zatrudnienia; Sklejka - Pisz - Dość szykanowania działaczy związkowych; Wspólny protest niemiecko-polski.

Str. 10
Literatura* Literatura* Literatura* Literatura*
Lew Trocki
- Céline i Poincaré
Jedna z najbardziej znanych postaci Rewolucji Rosyjskiej, Lew Trocki, pisał także o literaturze i sztuce. Teksty te dalekie są od prymitywnej pochwały socrealizmu znanej z czasów stalinowskich. Przedstawiamy jego słynny artykuł o francuskimi autorze Céline.

Str. 12
Razem na lewo
Trzeba stworz realną alternatywę polityczną, która z czasem może stać się naprawdę masowym zjawiskiem.