Pracownicza Demokracja
Gazeta PRACOWNICZEJ DEMOKRACJI

s1 s1

Czerwcowy-lipcowy numer (2007 r.)
(można teraz przeczytać niebieskie tytuły):

Str. 2
Opodatkować bogatych
Obniżka składki rentowej ma oznaczać wyższe pensje dla wszystkich. Ale tak jak wszelkie procentowe obniżenia podatków to "genialne" posunięcie daje najwięcej tym, którzy już mają najwięcej.

Nazikoncert nie przeszkadza policji
Dwustu nazistów z kilku krajów przybyło na Podlasie, by uczestniczyć w koncercie hitlerowskiego zespołu No Remorse. Policja nie interweniowała.

Co słychać?
Cytaty z prasy

Str. 3
Naszym zdaniem * Naszym zdaniem * Naszym zdaniem *
Potrzebujemy alternatywy na lewo od SLD

W całym kraju nasilają się protesty pracownicze. Rząd musiał ustąpić kolejarzom, by zapobiec otwarciu kolejnego frontu walki pracowniczej poza nauczycielami oraz pracownikami służby zdrowia.

Bogusław Ziętek - Nie tworzymy lewej nogi LiD
"Kongres ma być alternatywą wobec Lid-u, nie mamy zamiaru być jego uzupełnieniem ani stanowić jego lewej nogi. Uważamy, że istnieje konieczność zbudowania na polskiej scenie politycznej ugrupowania lewicowego o głęboko społecznym charakterze." Bogusłąw Ziętek na konferencji prasowej poświęconej Kongresu Porozumienia Lewicy (1 czerwca, 2007 r.)

Str. 4
Wojna sześciodniowa przeciw ludności arabskiej
Od 1948 r. setki tysięcy palestyńskich uchodźców czekało na możliwość powrotu do domów, które byli zmuszeni opuścić z chwilą powstania państwa Izrael. W latach 60-tych dorastało właśnie nowe pokolenie, nie znające niczego poza nędzą i brudem obozów dla uchodźców.

Str. 5
Ze świata * Ze świata * Ze świata * Ze świata * Ze świata *
Powstała nowa partia niemieckiej lewicy

Lewica niemiecka stoi przed historyczną szansą. Niemcy bardzo potrzebują takiej siły, by zwalczyć niespotykaną rozbiórkę państwa socjalnego oraz przeciwstawić się wysyłaniu niemieckich wojsk na militarne misje zagraniczne.
Ze świata * Ze świata * Ze świata * Ze świata * Ze świata *
Iraccy pracownicy naftowi - odparli groźby, by wygrać strajk
Iraccy pracownicy sektora naftowego wygrali strajk przeciw wspartemu przez USA rządowi irackiemu.

Str. 6
Rostock* Hel* Irak*

Rostock - Szczyt G8 w oblężeniu
W dniach 6 – 8 czerwca odbyło się samo spotkanie szczytu G8, przeciw któremu zorganizowano blokady.  Uczestniczyło w nich wiele protestujących z Polski m.in. ci którzy przyjechali autokarem organizowanym przez Inicjatywę "Stop Wojnie".

Rostock* Hel* Irak*
Rostock - Państwa G8 nadal będą palić planetę

Bush chce zgromadzić grupę krajów, która będzie mogła przeciwstawiać się i zawetować proponowane redukcje emisji gazów cieplarnianych - liczy m.in. na Australię, Chiny i Indie. A może w tej sprawie i Polska znowu okaże się jednym z najlepszych sojuszników Busha?

Str. 7
Wycofać wojska z Iraku i Afganistanu
Antybush na Helu - Demonstranci wygrali z policją
Gramsci był jednym z najwybitniejszych aktywistów i teoretyków marksizmu w okresie, gdy partie komunistyczne naprawdę wyrażały politykę oddolnego socjalizmu. Dzisiejsi antykapitaliści mogą się wiele od niego nauczyć.
Wycofać wojska z Iraku i Afganistanu
W irackim bagnie
W demonstracji, która rozpoczęła się przez dworcem PKP w Juracie, wzięło udział kilkaset osób, z czego niektórzy przybyli specjalnie w tym celu z różnych miast (w tym dwa autokary jadące prosto ze szczytu G8 w Heiligendamm), a resztę stanowili mieszkańcy Juraty i przebywający tam turyści.
"TARCZA" - Próba, której nie było
Okazuje się, że system, którego elementy planuje się rozmieścić w Polsce, ma bardzo słabą skuteczność. Być może w przypadku rzeczywistego ataku twórcy „tarczy” będą mogli wcześniej skonsultować z „terrorystami” czy „państwami bandyckimi”, przeciw którym oficjalnie cały system jest budowany, odpowiedni tor lotu atakującej rakiety.

Str. 8
Pytania w ruchu alterglobalistycznym
W kwestii podziałów klasowych
Od ponad wieku, klasa rządząca z zadowoleniem finansuje pracowników naukowych (szczególnie socjologów) i specjalistów, aby wynajdywali rożne teorie i pojęcia klasy. Nie dbano przy tym zbytnio o zawartość tych teorii , jeśli tylko kwestionowały i „obalały” marksistowską teorię klasy - jedyną teorię, której się obawiali.

Str. 9
Strajki * Protesty *

PKP - Rząd musiał ustąpić przed kolejarzamii; ZNP Oświata -Chcą dalej protestować;OPZZ - Pora działać!; Polkowice Kizdzyn - Walka o sprawiedliwe podwyżki; Supermarkety -"Strajk włoski" w handlu; "Sklejka " Pisz - IV RP z pałką i pięścią na robotników; Kampania Węglowa Katowice -Pikietowali, zamurowali.

Str. 10
Popularna nauka* Popularna nauka* Popularna nauka*
Zenon Kosidowski
W poszukiwaniu afirmacji życia

Książki Kosidowskiego pozostały w świadomości czytelników. Jedna z największych zalet jego pisarstwa jest prosty język. To właśnie dzięki niemu zaraził dziesiątki tysięcy ludzi nauką, która nie była już wiedzą tylko dla wybranych.
 

Str. 12
Kalendarz antysystemowy
Kapitalizm kontra kobiety - kobiety kontra kapitalizm* Marksizm 2007 w Londynie* Protest przeciwko G8 w Rostocku (w Niemcczech) * Ameryka łacińska przeciw kapitalizmowi w Gdańsku*