Daniel Bensaïd – 1946-2010

kondolencje przesłane do NPA przez Pracowniczą Demokrację

Wielce nas zasmuciła wiadomość o śmierci Daniela Bensaida. Wszyscy możemy się uczyć z jego zaangażowania w antykapitalizm i marksizm. Przez ponad cztery dziesięcioleci Daniel organizował i budował rewolucyjną organizację w celu zastąpienia morderczego systemu kapitalistycznego innym, dostosowywanego do tego, by ludzie w nim żyli. Jego pisma były pełne wyobraźni i dopasowywane do potrzeb naszych czasów. Przekazujemy kondolencje jego rodzinie i przyjaciołom oraz członkom i zwolennikom NPA i Czwartej Międzynarodówki.


We were very saddened to hear of the death of  Daniel Bensaid. We can all learn from his commitment to anticapitalism and Marxism. For over four decades Daniel organised and built revolutionary organisation aiming to replace the murderous capitalist system with one fit for humans to live in. His writings were imaginative and adapted to the needs of our times. We extend our condolences to his family and friends, to the members and supporters of the NPA and the Fourth International.