Wspólne oświadczenie organizacji greckiej lewicy antykapitalistycznej

Precz z rządem morderców!

Naszą odpowiedzią będzie kontynuacja sprzeciwu i walki z policyjną opresją, brutalnością i rasizmem.

Demonstruj:

Niedziela 7/12/2008,
Zbiórka: Muzeum, g. 13.00
Poniedziałek 8/12/2008,
Zbiórka: Propylaia, g. 18.00

Przyłącz się do demonstracji w czasie strajku generalnego, 10 grudnia, Zbiórka: Muzeum, g. 10.00

 

My, sygnatariusze niniejszego tekstu, organizacje antykapitalistycznej lewicy, pragniemy potępić, dokonane z zimną krwią, morderstwo 16 - letniego Alexisa Grigoropoulosa dokonane przez członków specjalnej gwardii policyjnej, dokonane 6 grudnia. Wznosimy nasze dłonie w geście solidarności z demonstracjami przeciw rządowi morderców, demonstracjami obejmującymi całą Grecję.

Według nas powodem dla którego doszło do ostatnich wydarzeń nie jest „nadmierna gorliwość", "utrata panowania nad sobą", czy też "brak treningu" gwardii policyjnej, lecz spowodowane były one przez ogólny kierunek polityczny obecnego rządu. Jest to kierunek, który nie tylko wzmacnia opresyjność policji i legitymizuje użycie śmiercionośnych narzędzi przeciw demonstrantom, ale również dąży do prywatyzacji portów i linii lotniczych, atakuje system zabezpieczenia społecznego i prawa studentów. Jest to polityka pałowania studentów, porywania imigrantów z Pakistanu, nielegalnego podsłuchiwania rozmów telefonicznych i rasistowskich ataków, które prowadzą do śmierci uchodźców, którzy przybywają tu, by znaleźć schronienie i lepszą przyszłość.

Jest to polityka specjalnych praw „antyterrorystycznych” w pełnej zgodności z metodami przyjętymi w UE przeciw wolnościom demokratycznym i przeciw imigrantom. Jest to polityka zakładająca nową organizację uniwersytetów, legalizująca prywatne uniwersytety. Jest to polityka niższych płac i rosnących podatków.

W czasie narastającego kryzysu finansowego rząd z jednej strony finansuje banki miliardami euro, a z drugiej strony stara się znaleźć kozły ofiarne wśród radykalnej młodzieży lub imigrantów.

Po ostatnim brutalnym morderstwie rząd wybrał drogę policyjnych represji. Jest to powodem dla którego policyjne grupy do zwalczania zamieszek zaatakowały demonstracje. Partia Socjalistyczna – PASOK - zgodziła się na te rozwiązania, Wiadomość jest prosta: rząd wprowadzi planowane zmiany za każdą cenę; zmiany które zmuszą robotników do opłacania kosztów kryzysu ekonomicznego za pomocą taniej, niepewnej pracy, pry­wa­tyzacji i wprowadzenia rozwiązań UE.

Złość uczestników demonstracji wzmacniana jest przez politykę rządu, kapitału lub UE. Dlatego też nasz protest musi stawać się coraz silniejszy. Musimy spotykać się na ulicach z walczącymi robotnikami, rolnikami i studentami. Nie będziemy płacić za nie nasz kryzys.

Dzisiejsza złość nie wystarczy. To czego potrzebujemy, to wspólna walka w każdym miejscu pracy i każdej dzielnicy, tak by przekształcić je w ogniska oporu i obalić rząd i jego politykę.

* Precz z rządem morderców i ich polityką.

* Kapitał musi zapłacić za własny kryzys, a nie robotnicy i młodzież.

* Poszerzmy walkę o nasze prawa.

* Odpowiedzialni ministrowie muszą odejść

* Policja musi zostać rozbrojona, siły policyjne utrzymywane z dala od demonstracji, a jednostki specjalne policji muszą zostać zlikwidowane.

* Żądamy uwolnienia ludzi zaaresztowanych w czasie demonstracji.

* Żądamy zniesienia autorytarnych i „anty­terrorystycznych” praw.

Organizacje wchodzące w skład Greckiej Antykapitalistycznej Lewicy:

ARAN (Lewicowe Przegrupowane), ARAS (Lewicowa Grupa Anty­kapi­ta­listyczna), EKKE (Rewolucyjny Ruch Komunistyczny Grecji), EEK (Rewo­lu­cyjna Partia Robotnicza), OKDE, OKDE-Spartacus (Czwarta Między­narodówka), SEK (Socjalistyczna Partia Robotnicza), NAR-N.K.A. (Nowy Nurt Lewicy – Młode Wyzwolenia Komunistyczne), K.O. Anasyntaxi (Prze­grupowanie Organizacji Komuni­stycznej), K.A. (Odnowa Komuni­styczna), EN.ANTI.A (Zjednoczona Lewica Antykapitalistyczna), ME.R.A. (Front Lewicy Radykalnej).

 

Tłumacył Jarek Kuczyński