Polska Tuska

 

W Polsce kwota podstawowa zasiłku dla bezrobotnych wynosi 551,8 zł brutto. Przysługuje osobom, które mają dłuższy niż pięcioletni staż pracy. Ci, którzy pracowali krócej, dostają 80 proc. kwoty bazowej, a bezrobotni z rejonów o wyższej niż przeciętna stopa bezrobocia – 120 proc. Obecnie w urzędach zarejestrowanych jest ok. 1760 tys. osób bez pracy, z czego aż 1390 tys. (czyli 79%!) nie ma prawa do zasiłku. Źródło: Rzeczpospolita, 4 maja 2009.