WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wspierajmy kampanię Polskiej Partii Pracy

Czerwcowe wybory do Europarlamentu są kolejną szansą dla radykalnej lewicy w Europie, by stworzyć alternatywę wobec neoliberalnych partii establishmentu oraz skrajnej prawicy.

W Polsce wszyscy, którzy chcą budować taką lewicę powinni wspierać Polską Partię Pracy i jej kampanię wyborczą.

Kampania PPP rozpocznie się 1 Maja pod hasłem "Nie będziemy płacić za wasz kryzys" – hasło, które jasno oddziela zwykłych ludzi od szefów politycznych i ekonomicznych.

W swoim kwietniowym oświadczeniu lider PPP Bogusław Ziętek tłumaczył znaczenie kampanii wyborczej.

"Inaugurując swoją kampanię 1 Maja chcemy podkreślić wagę, jaką w naszej kampanii wyborczej będą miały sprawy najistotniejsze dla środowisk pracowniczych. Ochrona miejsc pracy, walka o wzrost wynagrodzeń, w tym także ustanowienie europejskiej płacy minimalnej na jednakowym poziomie, wyrównanie standardów socjalnych we wszystkich krajach UE, sprzeciw wobec prywatyzacji sektora usług publicznych, służby zdrowia, edukacji, transportu publicznego.

Naszą kampanię chcemy prowadzić wspólnie z innymi siłami europejskiej lewicy, które opowiadają się za Europą socjalną, a nie liberalną... Z list Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Pracy startować będą ludzie pracy, sprawdzeni w swojej działalności przedstawiciele związków zawodowych, organizacji społecznych i politycznych, którzy na co dzień walczą o interesy pracownicze i realizują w praktyce lewicowe ideały. Polska Partia Pracy wystawi listy we wszystkich okręgach wyborczych."

PPP prowadzi kampanię internacjonalistyczną. Czytamy w komunikacie:

"W ramach kampanii wyborczej do PE Polska Partia Pracy ma zamiar zaprosić do Polski ludzi reprezentujących konsekwentnie lewicowe poglądy, takich między innymi jak Olivier Besancenot z francuskiej NPA [Nouveau Parti Anticapitaliste - Nowa Partia Antykapitalistyczna]."

Wybory, rzecz jasna, to nie wszystko. Tylko poprzez własną walkę i masową solidarność możemy naprawdę zmienić społeczeństwo.

Jednak podczas wyborów mamy szansę wzmocnić nastroje walki i oporu wśród pracowników i ich rodzin. Trzeba wykorzystać tę szansę. (Patrz s. 12 - na Weekendzie Antykapitalizmu będą również mówcy z zagranicznej radykalnej lewicy).