Nie tylko tolerancja, lecz...
Radość z różnorodności

Ruch Wyzwolenia Gejów i Lesbijek powstał w 1969 r. w Nowym Jorku. W zajeździe Stonewall, lesbijki i geje walczyli przez kilka nocy przeciw prześladującym ich policjantom.

Ruch szybko się rozrastał, ośmielając coraz większą liczbę gejów do „wyjścia z ukrycia” (come out), walki z dyskryminacją i o równe prawa. Osiągnięcia były znaczne, ale prawdziwa równość pozostaje wciąż w sferze marzeń. Nadal dużo łatwiejsze jest bycie homoseksualistą w dużym mieście niż w małym miasteczku i na wsi. Wciąż jest wiele przypadków uprzedzeń i przemocy wobec ludzi homoseksualnych. Życie jest szczególnie trudne dla młodych homoseksualistów.

Większość młodych ludzi nienawidzi rasizmu. Jednak uprzedzenia wobec gejów i lesbijek są wciąż w młodym pokoleniu mocno rozpowszechnione.

Używa się dwóch rodzajów argumentów. Argumenty oparte na religii cytują czasami Stary Testament, gdzie homoseksualizm został uznany za obrazę. Ale ten sam Stary Testament został napisany w społeczeństwie, które pozwalało też zniewalać ludzi pochodzących z innych społeczeństw, sprzedawać córki jako niewolnice lub kamienować ludzi na śmierć za rzekome bluźnierstwa — praktyki, które młodzi ludzie uznaliby dzisiaj tylko za przejaw buntu wobec rzeczywistości.

Bardziej powszechny jest argument uznający homoseksualizm za „nienaturalny”. Ale co jest „naturalne” dla istot ludzkich? To co uważamy za „naturalne” zmienia się na przestrzeni historii ludzkości.

Pewne rdzenne ludy amerykańskie rozpoznawały trzy płcie i przypisywały tej trzeciej specjalne znaczenie. Starożytni wojownicy greccy mieli zarówno żeńskie żony jak i męskich kochanków, a społeczeństwa islamskie X i XI wieku świętowały rozmaitość form ludzkiej miłości. W XVII-wiecznej Japonii ukazała się książka opiewająca uroki miłości między mężczyznami.

To, co uważamy za piękne, pożądane i jak moralnie właściwe, nie jest ustalone raz na zawsze. Te rzeczy zmieniają się wraz ze zmieniającym się społeczeństwem. W przeszłości chłopi wybierali kandydatki na żony oceniając ich siłę fizyczną i zdolność do rodzenia licznych dzieci. Dzisiejsze idee romantycznej gry miłości odgrywają dużo ważniejszą rolę i więcej ludzi chce ograniczyć liczbę dzieci.

Nie jesteśmy po prostu zwierzętami rządzonymi przez nasze geny. Zwierzęta nie chodzą do kina, nie oglądają telewizji, nie słuchają zarejestrowanej muzyki, nie ubierają się według aktualnych pomysłów mody.

Biblia i Koran nie mają niczego do powiedzenia na ten temat, ponieważ zostały napisane na długo przed tymi nowoczesnymi wynalazkami. Stary Testament zabrania noszenia pewnych ubrań, ale bardzo mało ludzi kieruje się tą regułą. Ludzka seksualność pokazuje, że jesteśmy czymś więcej niż tylko zwierzętami — jesteśmy istotami społecznymi. Przez naszą seksualność dążymy nie tylko do powielania gatunku, ale odnajdujemy miłość, szczęście i sens piękna. To, co przez to rozumiemy, cały czas się zmienia.

Rozumując politycznie musimy zapytać, kto korzysta z ataków na gejów? Kto jest zachwycony, gdy młodzi ludzie, którzy nigdy nie myśleli o używaniu rasistowskich obelg, używają określeń typu „pedał”, aby poniżyć kolegę w szkole, na uczelni lub w pracy?

Prawdziwa jest najprostsza odpowiedź! Kapitalizm polega bowiem m.in. na utrzymaniu podziałów między ludźmi na zasadzie „dziel i rządź” i korzystaniu z tego podziału przez klasę uprzywilejowaną. Rasizm, seksizm, nacjonalizm, homofobia — wszystkie wywołują ten sam efekt.

W USA chrześcijańska prawica popiera Busha, wojnę w Iraku, cięcia podatków dla bogatych – i przeciwstawia się równym prawom dla gejów. Bush zamierza przeforsować nowe prawo definiujące małżeństwo jako ograniczone do dwóch ludzi przeciwnych płci.

Prawa małżeńskie są w kapitalizmie ważne, ponieważ określają takie sprawy, jak prawo do wychowywania dzieci, dziedziczenia własności, prawa emerytalne i ubezpieczenia na życie, a nawet prawa do wizyt w szpitalach i więzieniach. W Chile, gdy wojsko obaliło wybrany rząd, zabito tysiące związkowców, rdzennych mieszkańców i socjalistów – i również atakowano gejów.

Naziści Hitlera mordowali Żydów, Romów, komunistów, socjalistów, związkowców – i homoseksualistów. Wszystkie partie europejskiej skrajnej prawicy z wielką przyjemnością zachęcają do atakowania gejów. Gdziekolwiek prawica rośnie w siłę, geje i lesbijki są wśród tych, których atakuje. Geje i lesbijki wciąż są uciskani, a socjaliści zawsze stoją razem z uciskanymi. Popieramy każdy ruch broniący i rozszerzający prawa człowieka.

Musimy także zachęcać do szerszego rozumienia ludzkiej różnorodności i zmiany. Nasze własne idee są kształtowane przez historię. Ludzka seksualność jest bogata i złożona. W każdym społeczeństwie seksualny powab i uczucie jest wśród nas rozłożony nierównomiernie. Niektórzy z nas przyciągani są tylko przez płeć przeciwną, inni przez tę samą, jeszcze inni przez obie płcie.

Mogą istnieć interesujące debaty o tym, co czyni nas różnymi. Czy nasze pragnienia są częściowo określone przez geny? W jakim stopniu nasze zmysły są ukształtowane społecznie, aby odpowiadać specyficznym aspektom ludzkiego piękna i pożądania? Podobne debaty są właśnie takie – interesujące. To, o czym nie mogą nam powiedzieć, jest jak traktować ludzi, których seksualność różni się od naszej.

W socjalizmie chodzi o walkę o społeczeństwo, w którym każdy ma wolność bycia takim, jaki chce być, jeżeli nie wyzyskuje i nie uciska innych. Raczej niż być zdystansowanymi i niechętnymi wobec ludzi, którzy się od nas różnią, powinniśmy być nie tylko „tolerancyjni”, ale uradowani z powodu naszych różnic.