Popierajmy strajkujących górników
kopalni "Budryk"

Pracownicza Demokracja w pełni solidaryzuje się ze strajkującymi górnikami w kopalni "Budryk".

Górnicy walczą o sprawiedliwość, o równość płac w górnictwie, przeciw arogancji prawodawcy i antypracowniczej polityce rządzących.

Ich strajk ma wielkie znaczenie dla wszystkich pracowników w Polsce. Robotnicy przemysłowi, pielęgniarki, nauczyciele i pracownicy wielu innych sektorów wiedzą, że przeciw niskim pensjom i w walce o lepszy byt zwykłych ludzi należy organizować protesty, demonstracje i strajki.

Ostatnio widzieliśmy wzrost liczby miliarderów w Polsce i szybko rosnące majątki najbogatszych Polaków. Co więcej, kpiąc z całego społeczeństwa od nowego roku posłowie zafundowali sobie podwyżki po 3 tysiące złotych na głowę!

Tymczasem liczba osób zarabiających poniżej średniej krajowej zwiększyła się w ostatnich latach. Zarobki ponad 65 procent Polaków nie przekraczają średniej płacy. Wzrost gospodarczy nie prowadzi automatycznie do polepszenia sytuacji życiowej ludzi pracujących - żeby mieć w nim udział muszą oni organizować się i walczyć.

Dlatego strajk górników kopalni "Budryk" jest taki ważny. Zwycięski strajk może być inspiracją dla innych chcących polepszyć swoje warunki życiowe.

Zarząd kopalni "Budryk" chce teraz działać przeciw górnikom przy pomocy tajnej policji. Złożył on do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadomienie o szkodach wyrządzonych majątkowi Skarbu Państwa w związku z trwającym w kopalni strajkiem.

Jest to niedopuszczalny atak na demokratyczne prawa pracownicze, przeciw któremu powinni solidarnie protestować wszyscy związkowcy.

Jest nadzieja, że dojdzie do strajku generalnego w kopalniach  Kompanii Węglowej, co wzmocniłoby szansę na zwycięstwo w całym górnictwie.

Zachęcamy wszystkich związkowców, pracowników i inne osoby solidaryzujące się z ludźmi pracy do organizowania zbiórek pieniężnych w miejscach pracy, na uczelniach i wszędzie, gdzie jest to możliwe na rzecz strajkujących w kopalni "Budryk".

 2 stycznia 2008 r.