Od lewej: przewodniczący OPZZ Jan Guz, przewodniczący "Solidarności" Janusz Śniadek, przewodniczący Forum Związków Zawodowych Wiesław Siewierski, wicepremier Waldemar Pawlak i prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich