PAŹDZIERNIK 1917 ROKU
PUCZ CZY REWOLUCJA?

W części literatury historycznej pojawia się próba przedstawiania rewolucji październikowej jako wojskowego przewrotu, a nie autentycznego masowego ruchu. Skąd biorą się tego typu poglądy? Wynikają one jeśli pominąć kwestię złej woli "dyżurnych historyków" nowego, jedynie słusznego ustroju] z kilku przyczyn.

WOJSKO
Pierwszą przyczyną jest wielka rola wojska w rewolucji. Jednak w odróżnieniu od klasycznych przewrotów wojskowych rzecz dotyczy nie gwardyjskich, wyborowych jednostek, które ten czy inny generał kieruje przeciw rządowi. Czy Napoleon czy Piłsudski byli dowódcami armii, otaczali ich generałowie, słuchały zdyscyplinowane dywizje - a poparcie społeczne miało dla nich drugorzędne znaczenie. Ani Lenin, ani Trocki nie był marszałkiem czy generałem. To nie generałowie kierowali ruchami wojsk w październiku 1917 roku. To zrewolucjonizowana armia wystąpiła przeciw generałom. Armia złożona nie z zawodowych żołnierzy, lecz powołanych do wojska chłopów i robotników. Poza tym żołnierzom towarzyszyły oddziały robotnicze - Czerwona Gwardia. W tym sensie rewolucja październikowa jest dokładną odwrotnością puczu wojskowego.