Demokracja rewolucji
i dzisiejszy ruch
antykapitalistyczny

Demokracja, która powstała, była oparta na zakładach i lokalnych społecznościach. Robotnicy tworzyli komitety w pojedynczych warsztatach i fabrykach. Nauczyciele tworzyli komitety, uczniowie tworzyli komitety - były nawet przypadki powstania komitetów mnichów w klasztorach. Na podstawie tych instytucji na dole społeczeństwa starano się tworzyć sowiety lub rady robotnicze, które zwykle reprezentowały miejscowości lub miasta. Najsłynniejsza to rada piotrogrodzka. Odbywały się wybory w lokalnych społecznościach, szkołach lub fabrykach skąd wysłano przedstawicieli do sowietu miejskiego, wiejskiego lub pułkowego. Zaczęło pojawiać się nowy rodzaj demokracji, budowany oddolnie.
Ta masowa instytucjonalna podstawa dla demokracji zadaje kłam twierdzeniom, że to co się stało w 1917 r. było wynikiem działań nikłej liczby osób. Była to jedna z największych eksplozji demokracji jaką widziano gdziekolwiek na świecie.
Czy rewolucja rosyjska jest istotna dla ludzi w ruchu antykapitalistycznym?
Musimy ponownie odkryć rosyjską rewolucję. Jest ona wielką inspiracją właśnie dzięki demokratyzacji o której mówiłem. Do pewnego stopnia powtórzono tę demokratyzację przez cały dwudziesty wiek. Jest ona powtarzana na początku XXI wieku, gdy ludzie protestują przeciwko Bankowi Światowemu, ekonomicznym kryzysom i tym podobne sprawy.

Mike Haynes - autor "Russia Class and Power 1917-20" (książkę wydano w 2002 r.)