PRACOWNICZA DEMOKRACJA - Lato 2003 r.

(czerwiec-lipiec)

Pierwsza strona

Naszym zdaniem

Po referendum:
Cięcia, cięcia i jeszcze raz cięcia

Antybush w Krakowie

Unia Eurokorporacji* Unia Eurokorporacji*

Skąd ta cisza o NRD?

NIE dla EUROMILITARYZMU

 

Korupcja w służbie zdrowia
Polska aferami stoi


WALKA Z BEZROBOCIEM

Zwycięstwo górników „Silesii“
Opłaca się walczyć

Pytania
o bezrobocie

 

Ze świata * Ze świata * Ze świata *

FRANCJA
Masowe strajki przeciw rządowi

BRAZYLIA
Lula odcina się
od lewicy

AUSTRIA - największy strajk od dziesięcioleci

STOP OKUPACJI IRAKU

Nie wysyłać wojsk NIE - OKUPACJI IRAKU

W Iraku okupacja i opór
ZJEDNOCZENI PRZECIWKO USA

PALESTYNA
MAPA DROGOWA BUSHA PROWADZI NA POLE MINOWE

Tradycja antykapitalizmu
50. rocznica -
Robotnicze
powstanie w NRD

Strajki* Protesty* Strajki* Protesty*

50 procent zwycięstwa

Okupacja w Unionteksie

Śląsk i Zagłębie
Strajk komunikacji miejskiej

Pracownicy Bresco wymusili
wypłatę strajkiem

Protest pielęgniarek
Nie otrzymują pensji od trzech miesięcy

Na lewym skrzydle
EUROPA KRZYŻEM SILNA?

KULTURA
Targowisko

* List do Pracowniczej Demokracji

Co
słychać?