PRACOWNICZA DEMOKRACJA - Grudzień 2003 r.

Pierwsza strona

Naszym zdaniem

Rząd Millera: skorumpowany, neoliberalny, służalczy wobec Busha.....
JAKA ALTERNATYWA?

 

"Uzdrawianie" zdrowia według
Hausnera

NIE bazom wojskowym USA

Zawrót głowy od sukcesów?
Polska gospodarka

Aplauz MFW dla Hausnera

PSYCHICZNIE CHORZY
"ZA DUŻO KOSZTUJĄ“

 

Europejskie Forum Społeczne 2003

50 tys. osób o oporze przeciw systemowi

Wojna, ruch
antywojenny
i okupacja Iraku

Zawoalowany rasizm?

Duch strajków

Radykalizm w ruchu

Ruchy społeczne
z Polski na EFS

Klucz klasy
pracowniczej

Wyzwolenie kobiet

Na marginesie

 

Nie okupacji Iraku* Wycofać wojska*

Nowy etap wojny w Iraku
Powrót bombowców

Wycofać się
z Iraku!

Panika w Białym Domu

 

Ze świata * Ze świata * Ze świata

Grecja
Uwolnieni dzięki
kampanii

Afganistan: opium i brutalna
okupacja

Egipt
Uwolnić
antywojennych aktywistów!

POWSTANIE W GRUZJI

Potrzeba głębszych
zmian

TŁO WYDARZEŃ

 

Związki zawodowe

Pierwsza linia obrony

Liderzy związkowi
Między szefami a pracownikami

Szeregowi pracownicy

Konsekwentna organizacja antykapitalistyczna

 

Strajki* Protesty* Strajki* Protesty*

Dni protestu Solidarności
Rozdrobniony gniew

Całodobowy strajk
generalny w górnictwie

20 tys. w obronie służby zdrowia

 

Na lewym skrzydle

WALDI! BĄDŹ TWARDY!

TV* FILM*

MONTY PYTHON CIĄGLE ŻYWY

Co
słychać?