PRACOWNICZA DEMOKRACJA - Maj 2004 r.

Pierwsza strona

Naszym zdaniem

Po Antyszczycie...
ALTERGLOBALIZM
na mapie politycznej

 


RATUNKU POLICJA!

UE - Unia szefów
i generałów

Unia Pracy
Byle pozostać
w rządzie

Walczmy z homofobią

Walczmy z homofobią

Skąd się bierze nienawiść wobec homoseksualistów?

Jak walczyć o równość i wyzwolenie od prześladowań
i dyskryminacji?

STOP okupacji Iraku*

Prawdziwe oblicze
imperium

Tortury, zabójstwa koalicji USA

ONZ nie jest
rozwiązaniem

Wątpliwości Michnika

 

Alterglobaliści po Antyszczycie*

Wstęp

Dialog czy konfrontacja z ludźmi władzy?

Porto Alegre: bariera państwa
centralnego i korporacji

Pracownicza własność -
czy rynek zawsze wygra?

Świetny Antyszczyt!

 

 

Strajki* Protesty* Strajki* Protesty*

Rząd nie dotrzymuje porozumień z kolejarzami
Strajk generalny - “nie czy ale kiedy”

Solidarny protest
w Kozienicach

Kobiety ze żnińskiej cukrowni walczą

Protest pielęgniarek z Lubania
Ponad stu zwolnionych

 

WIERSZ* FILM*

Pan Kotek był chory...

Fahrenheit 9/11
Antybush na ekranie

 

Na lewym skrzydle
KTO ZAGRAŻA TKANCE NARODU?

Co
słychać?